English 

فروشگاه بهار

32B Church Street
Ryde, NSW 2112
Australia

تلفن : (7484 9809 -2-61+ )    
   

Email: russell@springex.com.au

 
تماس با ما خدمات صفحه اصلی
 
     
 

خدمات

 
     

خدمات

 

در فروشگاه بهار فروش فراورده های خوراکی ایرانی و کالاهای پسندیده ای که درآشپزی ایرانی بکار می روند، در کنار  کتابهای ارزشمند و آثار ادبی بزرگان فرهنگ  پارسی،  ویژگی دلنشینی از آمیختگی های رنگارنگ و زیبای ایرانی ایجاد کرده است که با همة سادگیش شناسه ای یکسره ایرانی را پدیدار می کند.

کاربرد زبان شیرین پارسی بر بنیاد ادب ایرانی در برخورد با پارسی زبانان، ویژگی دیگریست که کارگزاران این فروشگاه به آن می بالند.

ما کوشیده ایم در چهارچوبهای شدنی بازرگانی امروز، کارهایمان را بر ارزشهای ایرانی شایستة فرهنگ ایرانیمان بنیان کنیم.

ما همچنان به پشتیبانی از بنیادها و گروه هایی که در راستای هماهنگی فرهنگی و بویژه گسترش دوستی در میان مردم استرالیا گام میزنند، می کوشیم.

ما در بهار خوشبختانه توانسته ایم در میان هم میهنان و هم زبانان، از مهری افزون تر از چشمداشت و نامی نیکو تر از درخواست برخوردار شویم. بادا که شایستگی این مهر را در خود بپرورانیم.

   
   
تماس با ما  |  خدمات  |  صفحه اصلی
Copyright © 2008 SpringEx. All rights reserved.